River Media

The River

"Réka gest woda wždicki plinúca"
(slovenské slovníky z r. 1795)


Jej tok sa dá zahatať, prehradiť, ale napokon si vždy svoju cestu nájde.

Spoločnosť River Media, s.r.o.
Je agentúra, ktorej cieľom je vytvárať zaujímavý mediálny priestor tak pre investorov ako i odberateľov a napomáhať prostredníctvom neho každému - jednotlivcom, klubom i organizáciám, ktoré sa venujú pádlovaniu a s ním súvisiacimi aktivitami.

Našim záujmom je zoznamovať verejnosť s týmto druhom zaujímavej aktivity, prilákať k nej možno nerozhodných nových členov, ale i nadšených fanúšikov a spokojných sponzorov.

The River
Ľudia splavujúci rieku dobre vedia akú silu môže mať jej tok. Ale aby dosiahla svoju silu je závislá od bystrín, potokov, riek a iných do nej vlievajúcich sa prítokov. River Media je živel, ktorý potrebuje pre svoje aktivity mohutný tok, preto jej záujmom je podporovať komunitu ako celok, od malých klubov, ktorých činnosť často končí nepovšimnutá v slepých ramenách, až po veľké kluby a organizácie uzavreté v priehradách.

Médium
Ak ste si všimli výsledky športovcov tejto komunity na medzinárodných súťažiach - a teraz nemyslíme len na našich olympijských kanoistov, ale i menej mediálne známych rafterov či kajakárov, sú poväčšine zaraďované v médiách v sekcii šport - iné, či ďalšie. Reklamní partneri či sponzori sú výsledkom šikovnosti a dlhého hľadania ich priateľov, rodičov, či klubov.

Cieľom agentúry je zladiť obe strany, sponzorov a reklamných partnerov na jednej strane a komunitu vodných pádlujúcich športovcov na strane druhej tak, aby ich aktivita priniesla spokojnosť na oboch stranách.

Ďalšie aktívne produkty
Organizujeme a spoluorganizujeme podujatia so zameraním na podporu komunity, mediálna podpora a organizovanie festivalov, vydavateľská činnosť, tvorba textov, články, rozhovory.